Wat is outplacement?

Outplacement

Vooral in tijden van globalisering, snelle en radicale marktveranderingen en fusies en overnames, worden hiërarchieën ontmanteld in bedrijven van alle bedrijfstakken en groottes, worden hele afdelingen opgeheven en bedrijven worden gesloten.

Zowel werknemers als managers in loondienst worden al lang getroffen door ontslagen of beëindigingsovereenkomsten.

Scheidingsprocessen zijn vaak moeilijk – een moeilijke situatie voor werkgevers en werknemers. In plaats van langdurige juridische geschillen te riskeren of alleen hoge ontslagvergoedingen te betalen, bieden veel bedrijven de betrokken werknemers outplacementadvies voor professionele heroriëntatie.

Defenitie Outplacement

Outplacement tijdens ziekte, of normale outplacment – ook wel “Outplacement Service”, “Outplacement Consulting” of “New Placement” genoemd – betekent advies voor professionele heroriëntatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen individueel en groepsoutplacement. De dienst wordt veelal gefinancierd door het bedrijf met als doel snel nieuwe perspectieven te openen voor een of meerdere medewerkers buiten het bedrijf en zo het scheidingsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Hoe werkt een consultatie?

Outplacementconsultants ondersteunen hun klanten bij het snel vinden van een nieuwe professionele taak die aansluit bij hun eigen kunnen en innerlijke voldoening schept. Het overleg begint met een inventarisatie van de huidige situatie en het stellen van doelen, gevolgd door vacatureonderzoek en sollicitatiemanagement. Laatstgenoemde stap wordt overgenomen door de applicatiespecialisten van von Rundstedt en ontzorgt daarmee de opdrachtgever tijdens de professionele heroriëntatie. Voorbereiding op interviews en ondersteuning bij contractonderhandelingen ronden het advies af.

Een vorm van outplacementadvies dat gericht is op grotere groepen mensen en wordt gepromoot door het Uitzendbureau zijn overdrachtsmaatregelen. Ze vinden plaats in het kader van een transferagentschap of transferbedrijf en vallen onder de artikelen 110 en 111 SGB III.

Virtueel

Virtueel outplacementadvies is een alternatief of aanvulling op traditioneel advies. In dit geval ontmoeten de cliënt en de loopbaanadviseur elkaar niet fysiek, maar communiceren ze via virtuele formaten. De Career Coach maakt steeds meer gebruik van digitale tools als videotelefonie, screensharing en online workshops.

Wat is outplacement?
Schuiven naar boven