Wat is outplacement?

Outplacement

Outplacement is een grotendeels onbekende term. Ondertussen wordt het onderwerp echter steeds actueler in Nederland en groeit het verhuren van outplacementconsultants door een outplacement bureau. Outplacement vindt zijn oorsprong in de VS in de periode na de Tweede Wereldoorlog, toen ex-soldaten opnieuw op de arbeidsmarkt zouden worden opgenomen.

Wat is outplacement?

In het Nederlands kunnen de termen externe plaatsing of externe plaatsing voor het woord worden gebruikt. Outplacement is primair gericht op managers, kaderleden en zeer gespecialiseerde specialisten. Omdat een beëindiging vaak een forse tegenvaller is voor de loopbaan en altijd gepaard gaat met een maatschappelijk risico, financieren bedrijven steeds vaker een outplacementconsulent voor de ontslagen persoon.

De outplacementconsulent in opdracht ondersteunt en begeleidt de medewerker bij zijn professionele heroriëntatie. Het doel van de outplacementconsulent is om een ​​gelijkwaardige functie te vinden in een ander bedrijf die overeenstemt met zijn profiel. Het doel van het advies kan ook zijn het opzetten van een bedrijf en het bieden van relevante ondersteuning. Er zijn veel manieren om ondersteuning te bieden. Dit kan variëren van het maken van een persoonlijkheidsprofiel tot sollicitatietraining.

Coaching is net zo vaak een onderdeel van outplacement als het zoeken naar geschikte functies en ondersteuning bij het onderhandelen over het contract met de nieuwe werkgever. Outplacement wordt gebruikt om nogmaals dankbaarheid te tonen, vooral bij langetermijnmedewerkers die een grote bijdrage hebben geleverd aan het succes van het bedrijf. Tegelijkertijd vervullen de bedrijven ondanks de beëindiging hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Outplacement als kans Zoals gezegd is outplacement vooral gericht op managers en hooggespecialiseerde medewerkers. Dit type medewerker heeft in de regel een relatief klein spectrum aan passende vacatures. Dit is waar outplacementadvies om de hoek komt kijken.

Het advies is zeker niet direct gericht op griffiers en secretaresses, omdat de specialisatiegraad niet hoog genoeg is en de arbeidsmarkt voldoende kansen moet bieden. Maar denk je bijvoorbeeld aan office jobbers met een academische achtergrond of executive assistants die na opzegging het risico lopen op grote sociale achteruitgang, dan is outplacementadvies waarschijnlijker.

Wat is outplacement?
Schuiven naar boven