Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie

Fysiotherapeuten behandelen mensen die door ziekte, letsel of handicaps beperkt zijn in hun fysieke mobiliteit. Het doel van de behandeling is het vermijden, verbeteren of elimineren van beperkingen in de lichaamsfunctie door middel van handmatige en therapeutische trainingstechnieken. Het werkveld van de fysiotherapeut heeft zich de afgelopen jaren continu ontwikkeld.

Passieve behandelconcepten worden steeds vaker en effectiever gecombineerd met bewegingstherapie. Om het succes van de behandeling te garanderen, is het ook essentieel dat de patiënt actief en zelfstandig werkt. De fysiotherapeut wordt steeds meer een begeleider in een dynamisch proces dat gericht is op het vergroten van de veerkracht tijdens genezing.

Fysiotherapie

  • Preventie van het ontstaan ​​van ziekten (primaire preventie), voorkomen van herhaling van een gelijkaardige ziekte (secundaire preventie), vermijden van gevolgschade, zoals het voorkomen van functionele en bewegingsbeperkingen.
  • Kortdurende en langdurige behandeling van acute en chronische ziekten met als doel een bestaande situatie te genezen of in stand te houden.
  • Ontwikkel gedragsstrategieën om een ​​verlies of beperking te compenseren
  • Herstel van functies en daardoor faciliteren van re-integratie in professionele en privéomgevingen en activiteiten Moderne fysiotherapie houdt in dat mensen strategieën aanreiken zodat ze de controle over hun leven terug kunnen krijgen en terug kunnen brengen naar waar ze heen willen.

Sportfysiotherapie

Sport fysio combineert preventie en revalidatie – altijd met de atleet in gedachten. Vanwege de bijzondere doelgroep werken sportfysiotherapeuten vaak samen met amateur- en zelfs topsporters. Je ontwerpt revalidatieplannen zodat geblesseerde sporters tijdens trainingen en wedstrijden de weg terug kunnen vinden naar hun oude kracht. Sportfysiotherapie speelt ook een belangrijke rol bij preventie.

Osteopathie

Osteopathie is een handmatige procedure voor het onderzoeken en behandelen van het bewegingsapparaat, organen en weefsels. Ervan uitgaande dat mogelijke klachten van betrokkene het gevolg zijn van beperkte mobiliteit of blokkades

  • Het lichaam is een eenheid; de persoon is een eenheid van lichaam, geest en ziel.
  • Het lichaam is in staat zichzelf te reguleren, zichzelf te genezen en zichzelf gezond te houden.
  • Structuur en functie beïnvloeden elkaar.
  • De therapie is gebaseerd op begrip van de basisprincipes van heelheid, zelfregulatie en de wederzijdse invloed van structuur en functie Hoewel osteopathie zich sindsdien heeft blijven ontwikkelen, volgen osteopathisch onderzoek en behandeling nog steeds deze richtlijnen.
Wat is fysiotherapie?
Schuiven naar boven